• Zespół Szkół Agrotechnicznych
  i Ogólnokształcących
 • Szkoła posiada
  INTERNAT
 • Liceum Ogólnokształcące
  Profil Mundurowy
 • Technik
  Rolnik
 • Technik
  Agrobiznesu
 • Technik Architektury
  Krajobrazu
 • Technik żywienia
  i usług gastronomicznych
 • technik urządzeń
  i systemów energetyki odnawialnej
 • Mechanik operator pojazdów
  i maszyn rolniczych
 • Kucharz
 • Klasa wielozawodowa
  cukiernik, piekarz, wędliniarz, ogrodnik, pszczelarz, rolnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, przetwórca ryb

Kółka zainteresowań

Klub Europejski "Swarożyc"   |   Kółko chemiczne
 Kółko nauki jazdy konnej  |   Kółko języka angielskiego

Klub Europejski "Swarożyc"

W ramach działalności Klubu młodzież wraz z opiekunami prowadzą następującą działalność:
 • Uczestnictwo w organizacji Jarmarku Cysterskiego w Pelplinie
 • Współorganizowanie wyjazdów na Targi poznańskie
 • Przygotowanie imprezy pasowania na ucznia
 • Organizacja wigilii szkolnych
 • Przygotowania i udział w Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej
 • Organizacja wyjazdów w góry

Kółko chemiczne

Głównym zadaniem na zajęciach kółka chemicznego było powtórzenie i utrwalenie wiadomości, mające na celu przygotowanie do matury.
Zajęcia odbywały się według wcześniej opracowanego planu.
Zrealizowane zagadnienia:
 1. BUDOWA ATOMU – rozwiązywanie zadań związanych z pojęciami: cząstki elementarne, liczba atomowa, liczba masowa, izotopy, izobary, masa atomowa, masa cząsteczkowa, konfiguracja elektronowa atomu i jonu, elektrony walencyjne, rdzeń atomowy, wiązania chemiczne, elektroujemność, budowa atomu a położenie pierwiastka w układzie okresowym, promieniotwórczość naturalna i sztuczna, czas połowicznego zaniku.
 2. MOL. OBLICZENIA STECHIOMETRYCZNE– rozwiązywanie zadań związanych z pojęciami: mol, masa molowa, objętość molowa, liczba Avogadro. Obliczenia stechiometryczne.
 3. ZWIĄZKI NIEORGANICZNE – tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole – nazewnictwo, otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne, wzory sumaryczne strukturalne. Doświadczenia obrazujące otrzymywanie i właściwości poszczególnych grup związków. Dysocjacja elektrolityczna kwasów, zasad i soli.
 4. ROZTWORY WODNE - rozwiązywanie zadań związanych z pojęciami: stężenie procentowe i molowe roztworu, rozpuszczalność substancji, krzywe rozpuszczalności, dysocjacja elektrolityczna kwasów, zasad i soli, skala pH, pH roztworu, iloczyn jonowy wody, odczyn roztworu. Reakcje dysocjacji, zobojętniania, hydrolizy, strącania osadów.
 5. REAKCJE REDOKS – obliczanie stopni utlenienia pierwiastków w związkach nieorganicznych i organicznych oraz jonach, bilans redox, wskazywanie utleniacza, reduktora, procesu utleniania i redukcji, właściwości związków chromu i manganu, kwasy jako utleniacze, metale jako reduktory.
 6. WĘGLOWODORY – alkany, alkeny, alkiny, areny – budowa, izomerie, nazewnictwo, właściwości fizyczne, reakcje charakterystyczne, spalanie.

Kółko nauki jazdy konnej

Uczniowie klas I – II regularnie uczestniczą w zajęciach. Zainteresowanie zajęciami wykazało18 uczniów, z czego aktywnie uczestniczy w zajęciach 14 uczniów. Zajęcia odbywają się 1x w tygodniu w pobliskim gospodarstwie na koniach prywatnych. Młodzież uczy się pielęgnacji koni, kiełznania, siodłania, prowadzenia w ręku. Uczniowie dowiadują się jaka jest specyfika koni jako zwierząt gospodarskich i jak postępować z końmi, aby zapewnić sobie i zwierzęciu maksimum bezpieczeństwa. Uczą się prawidłowego dosiadu i używania podstawowych pomocy jeździeckich.
Młodzież angażująca się w zajęcia szkółki jeździeckiej pod nadzorem trenera prowadzą gazetkę ścienną związaną tematycznie z końmi.
Bardziej zaawansowana w umiejętnościach jeździeckich uczennica (Anita Trocha) trenuje regularnie w Stadzie Ogierów w Starogardzie Gdańskim, gdzie przygotowuje się do startów w sezonie letnim.
Zajęcia prowadzi mgr Iwona Paździerska, trener II klasy jeździectwa.

Kółko języka angielskiego

Na kółko j. angielskiego uczęszczają uczniowie różnych klas. Jednym z ważniejszych celów tych zajęć jest poszerzenie zasobu słownictwa, utrwalenie zasad gramatyki, ćwiczenie wymowy oraz rozwijanie podstawowych umiejętności językowych (czytanie, mówienie, rozumienie ze słuchu oraz pisanie). Na kółku otrzymują uczniowie materiały na ksero z różnorodnymi ćwiczeniami do wykonania nie tylko na zajęciach ale również w domu. Uczniowie pracują też z piosenkami angielskimi, które są odtwarzane z magnetofonu. Podczas słuchania wykonywane są różne ćwiczenia na rozumienie ze słuchu. Po tych ćwiczeniach uczniowie ćwiczą wymowę oraz tłumaczą niezrozumiałe fragmenty z pomocą nauczyciela. Zajęcia są urozmaicone odtwarzaniem teledysków tych samych nagrań na DVD. Od czasu do czasu, na zajęciach pojawiają się piosenki w formie karaoke - co daje możliwość nie tylko oglądania teledysków ale również śpiewania wraz z wykonawcą. Uczniowie często sugerują jakie utwory ich interesują, z jakimi typami piosenek chcieliby pracować, co chcieliby ćwiczyć. Zajęcia zatem są przygotowywane w taki sposób aby motywować uczniów do dalszej nauki i utwierdzać uczniów w przekonaniu, że nauka tego języka to też przyjemność. W niedługim czasie planowane są zajęcia z bardzo dobrymi programami komputerowymi do nauki angielskiego oraz z wykorzystaniem użytecznych stron internetowych, które również wspomagają szybkie przyswajanie słownictwa i gramatyki. 
Czytany 527 razy

ZSAIO na Facebook'u

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących
im. Stanisława Staszica
ul. Szkolna 2
83-115 Swarożyn
tel/fax 58 536 93 93
e-mail: zsaio@zsaio.pl
www.zsaio.pl

Odwiedziło nas

295989
Dzisiaj
Wczoraj
Bieżący tydzień
Poprzedni tydzień
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Razem
6351
6656
29089
249538
51666
86657
295989

Twoje IP: 207.241.229.213
2016-10-17 13:13