>>MAMY W SZKOLE NOWY CIĄGNIK !!!<<
>>18 marca - XIV Powiatowy Konkurs Wielkanocny [click]<<Szkoły dla młodzieży   |   Wymagane dokumenty  |   Atuty szkołyTERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
OD 9 MAJA DO 22 CZERWCA 2016 R.
DO GODZ. 15.00 - W SEKRETARIACIE SZKOŁYREKRUTACJA 2016/2017

   

TECHNIKUM:


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA:


Wymagane dokumenty


     Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie:

 • podanie o przyjęcie do szkoły według wzoru
  WNIOSEK 2015 (pdf)
  ,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał),
 • karta zdrowia,
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • kserokopia dowodu osobistego jednego z rodziców,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dotyczy Zasadniczych Szkół Zawodowych),
 • 3 fotografie.
 

 


Atuty Zespołu Szkół Agrotechnicznych
i Ogólnokształcących w Swarożynie :

 • szkoła malowniczo położona w otoczeniu wspaniałych terenów zielonych,
 • szkoła dogodnie położona pod względem komunikacyjnym (PKP, PKS, Mateobus),
 • szkoła posiada w pełni przygotowaną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną otwartą na realizację innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 • jest szkołą średniej wielkości (350 uczniów),
 • istnieje możliwość wyjazdu na praktyki rolnicze do Niemiec, Szwecji
 • każdy uczeń może zamieszkać w internacie - koszt 200 zł,
 • posiada ciekawy program działalności pozalekcyjnej (m. in. kółka: informatyczne, ekologiczne, chemiczne, historyczne, sportowe zajęcia pozalekcyjne),
 • szkoła jest wyposażona w trzy pracownie komputerowe,
 • szkoła umożliwia realizację programu nauki jazdy samochodem i ciągnikiem (prawo jazdy kat. B - Fiat Punto Grande i kat. T - Zetor PROXIMA 90),
 • szkoła posiada warsztaty szkolne, gospodarstwo rolne (23 ha),
 • szkoła posiada strzelnicę sportową, kompleks boisk sportowych, kort tenisowy,
 • szkoła współpracuje ze szkołami w Szwecji, Niemczech
 • komputer i projektor multimedialny w każdej sali lekcyjnej
 • trzy tablice interaktywne

SZKOŁA WSZYSTKIM UCZNIOM GWARANTUJE PRAKTYKI
Poniedziałek
14 marca
2016

Do zakończenia zajęć szkolnych
2015/16 pozostało:
Dziś są imieniny:

Odwiedziło nas:
1896713 osób

W3C XHTML 1.1