>>MAMY W SZKOLE NOWY CIĄGNIK !!!<<
>>18 marca - XIV Powiatowy Konkurs Wielkanocny [click]<<PROJEKTY   UNIJNEProjekt

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy.Projekt

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
środków Europejskiego Funduszu Społecznego

KSZTAŁCENIE ROLNIKÓW W ZAKRESIE NOWYCH TECHNOLOGII

Projekt

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Projekt

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
środków Europejskiego Funduszu Społecznego

INTERNAT XXI-wieku
Projekt

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Fachowców! Chcemy, możemy, będziemy ich mieć - zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe z Powiatu Tczewskiego"Celem ogólnym projektu jest udoskonalenie jakości oferty edukacyjnej dla uczniów powiatu Tczewskiego prowadzących kształcenie zawodowe służące podniesieniu zdolności uczniów
do przyszłego zatrudnienia.

Cele szczegółowe:
• wzrost wiedzy i umiejętności u uczniów uczestniczących
w warsztatach z przygotowania do egzaminu zawodowego,
• wzrost kwalifikacji zawodowych u uczniów uczestniczących
w kursach,
• umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań mieszczących się w ramach kompetencji kluczowych poprzez udział w kołach zainteresowań.

W naszej szkole w ramach tego projektu odbywają się warsztaty z przygotowania do egzaminu zawodowego:
• Ochrona środowiska,
• Technik agrobiznesu,
• Kucharz małej gastronomii.
Uczniowie mogą również uczestniczyć w następujących kołach zainteresowań:
• Koło skutecznej nauki,
• Koło przedsiębiorczości,
• Koło relacji grupowych,
• Koło komunikacji społecznej.Projekt

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
środków Europejskiego Funduszu Społecznego

„Twoja decyzja, Twoja przyszłość - wspomaganie pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe Powiatu Tczewskiego"

Celem ogólnym projektu jest podniesienie zdolności u młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych do przyszłego zatrudnienia poprzez udzielenie wsparcia pedagogiczno-psychologicznego na terenie 7 szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym Powiatu Tczewskiego.
Poniedziałek
14 marca
2016

Do zakończenia zajęć szkolnych
2015/16 pozostało:
Dziś są imieniny:

Odwiedziło nas:
1897262 osób

W3C XHTML 1.1